Feelia Oy myi Erikoissijoitusrahasto EVLI Vuokratuoton omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle modernin elintarviketuotantokiinteistön. Järjestelyn yhteydessä allekirjoitettiin pitkäaikainen vuokrasopimus osapuolten kesken. Pyhännällä sijaitsevan kiinteistön pinta-ala on noin 7 800 m2.

FPP toimi myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyssä Feelian kaupallisena neuvonantajana.