NREP-konserniin kuuluva Logicenters toimii uudishankkeen sijoittajana rakennuksen valmistuttua ja investoinnin kokonaisarvo on arviolta n. 60 MEur.

Varastorakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Uudishanke tullaan toteuttamaan BREEAM-ympäristösertifioinnin kriteereillä ”Very Good”-tasoiseksi.

FPP toimi Tokmannin kaupallisena neuvonantajana uudishankkeen myyntiprosessissa.

Lisätietoja: https://ir.tokmanni.fi/fi/news-and-media/pr-story?itemid=4E6B88C5992368DF